پژوهش

شاخص‌های اجتماعی سلامت (SHD) به شرایطی اطلاق می شود که مردم در آن متولد می شوند، رشد می کنند، شغل خویش را می‌یابند، زندگی می کنند و سالخورده می‌شوند. این شاخص‌ها همچنین به ساختارهای گسترده ای اشاره می‌کند که چنین شرایطی را برای زندگی روزمره شکل داده‌اند. این ساختارها می‌توانند شامل سیاست‌ها و سیستم اقتصادی جوامع، برنامه‌های توسعه، هنجارهای اجتماعی و سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشند.

شاخص‌های اجتماعی سلامت نقش موثری در برنامه جهانی توسعه پایدار جوامع دارند. بنابراین یکی از عوامل موثر در رسیدن به اهداف توسعه پایدار، ارتقای سلامت اجتماعی شهروندان است. بخش پژوهش کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو با هدف حمایت از طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع این کرسی و همچنین ساماندهی و اجرای تحقیقات در زمینه شاخص‌های اجتماعی سلامت و توسعه پایدار با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مرتبط تشکیل شده است.

مدیر بخش پژوهش کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو: دکتر زهره نجفی اصل (najafiasl@ut.ac.ir)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *