جلسه مشترک کرسی با گروه آموزشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و

این جلسه به منظور بررسی زمینه های همکاری مشترک در دفتر کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در ۱۱/۳/۱۳۹۶ تشکیل شد و در آن هیات مدیره کرسی یونسکو و تعدادی ازاعضا هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی حضور داشتند
گروه رفاه اجتماعی در سال ۱۳۸۹ دوره دکتری تخصصی رشته سلامت و رفاه اجتماعی را راه اندازی کرد. در این جلسه مدیر گروه خانم دکتر شریفیان ثانی و آقای دکتر محققی کمالی نویسنده کتاب سلامت اجتماعی و آقای دکتر نصرتی نژاد عضو کمیته سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم و آقای دکتر رفیعی پژوهشگر در زمینه ساخت شاخص های ترکیبی سلامت اجتماعی در ایران و خانم دکتر سجادی متخصص پزشکی اجتماعی و مدرس درس سلامت اجتماعی حضور بهم رساندند.
در این نشست بر تبین مفهوم سلامت اجتماعی و تعیین شاخص های دقیق آن تاکید شد. سلامت اجتماعی مفهومی اجتماعی است که در حوزه پزشکی به آن توجه شده است در حالیکه ابعاد اجتماعی و جامعه شناسی این مفهوم گسترده تر است و باید در علوم اجتماعی به آن توجه بیشتری صورت گیرد.
آقای دکتر نوربخش رئیس کرسی ضمن تاکید بر آمادگی یونسکو برای حمایت و پشتیبانی از هر اقدام پژوهشی و یا ترویجی در زمینه سلامت اجتماعی بر وجود زمینه های گوناگون آموزشی و پژوهشی برای همکاری مشترک اشاره کرد. آقای دکتر نصرتی مدیر بخش آموزشی کرسی نیز بر لزوم برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و توانمند سازی و هم چنین تدوین پروتکل های مداخله ای پرداختند. خانم دکتذ نجفی نیز به اهمیت توسعه طرح های پژوهشی و راه اندازی مجله سلامت اجتماعی و توسعه تاکید کردند. خانم دکتر شیانی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران آمادگی خود را برای تقویت و توسعه بحث زنان و سلامت اجتماعی اعلام داشته و اضافه کردند که زاویه دید به موضوع سلامت اجتماعی هنوز بیشتر پزشکی است ولی ابعاد اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در پایان مقرر شد که در صورت تمایل گروه آموزشی رفاه اجتماعی در قالب کمیته علمی کرسی همکاری مشترک ادامه یابد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *