تماس با ما

  • تماس با ما

آدرس: تهران؛ بلوار کشاورز؛ ابتدای وصال شیرازی؛ کوچه شاهد؛ پلاک ۸ ؛واحد ۱: ساختمان شماره ۲ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ دفتر کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو

کدپستی: ۱۴۱۷۷۵۳۹۹۱

تلفن: ۰۲۱۸۸۹۹۴۳۴۰

ایمیل:ucshd@ut.ac.ir