برگزاری نشست های هم‌اندیشی و برنامه ریزی در راستای آغاز فعالیت‌های پژوهشی-آموزشی کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو (۲۵ دی ۹۵)

جلسات هم اندیشی و برنامه ریزی برای برگزاری آیین گشایش رسمی کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو و آغاز فعالیت

Read more

برگزاری نشست هم اندیشی چشم انداز های پیش روی کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو (۱۳ دی ۹۵)

نشست هم‌اندیشی برنامه‌ریزی فعالیت‌های پژوهشی-آموزشی کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو با حضور دکتر نوربخش رئیس کرسی سلامت اجتماعی و

Read more

اولین جلسه سیاستگذاری کرسی سلامت اجتماعی یونسکو دانشگاه تهران با حضور رئیس کرسی در دانشکده علوم اجتماعی (۱۶ شهریور ۹۵)

اولین جلسه سیاستگذاری کرسی سلامت اجتماعی یونسکو دانشگاه تهران در دانشکده علوم اجتماعی تهران و با حضور رئیس این کرسی، 

Read more