برگزاری نشست های هم‌اندیشی و برنامه ریزی در راستای آغاز فعالیت‌های پژوهشی-آموزشی کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو (۲۵ دی ۹۵)

جلسات هم اندیشی و برنامه ریزی برای برگزاری آیین گشایش رسمی کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو و آغاز فعالیت

Read more

برگزاری نشست هم اندیشی چشم انداز های پیش روی کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو (۱۳ دی ۹۵)

نشست هم‌اندیشی برنامه‌ریزی فعالیت‌های پژوهشی-آموزشی کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو با حضور دکتر نوربخش رئیس کرسی سلامت اجتماعی و

Read more